8. ULVENHOUT                                                                                                     volgende locatie

De schuurkerken en de resten van een slot.
De parochianen van Ulvenhout en Ginneken hadden rond 1740 een gastvrij onderdak gevonden in een “kerkschuere” bij het slotje Grimhuysen in Ulvenhout. Al in 1790 werd een nieuwe kerkschuur gebouwd die op 26 januari 1792 werd ingewijd. Doordat de kerkschuur en het slotje rond de eeuwwisseling van 1900 volstrekt niet meer aan de eisen van de tijd voldeden, werd besloten een nieuwe, grote kerk te bouwen. De kerkschuur en het slotje Grimhuysen werden afgebroken. Resten van de oude Grimhuysen schuur bevinden zich nog in de tuin van de pastorie.

De nieuwe kerk en pastorie.
In april 1903 gaat de eerste spa in de grond voor de bouw van de nieuwe kerk en pastorie, naar een ontwerp van architect Cornelis van Hoof. De gebouwen zijn in 1904 gereed en op 25 juli van dat jaar wordt de kerk gewijd aan St. Laurentius. In de neogothische kerk staat een van Peteghem-orgel dat in 2008 exact twee eeuwen oud is. Het orgel wordt in de komende maanden gerestaureerd. Tevens zijn vier glas-in-loodramen, die voorheen op zolder lagen opgeslagen, bij een grondige restauratie weer teruggeplaatst. Ook de pastorie is gerestaureerd en heeft sinds kort een heel andere, sociale invulling gekregen. In dit pand van 1904 is een lunchroom met vergaderfaciliteit gevestigd. De lunchroom biedt een leer/werkplek aan mensen met een verstandelijke beperking en is van dinsdag t/m zaterdag geopend van 10.00 u. tot 18.00 u. Binnenkort ook op zondag.

St. Laurentius.
Laurentius was een beroemd martelaar, die levend geroosterd werd op bevel van de Romeinse keizer Valerianus. Zijn attributen (herkenningstekens ) zijn een braadrooster en een palmtak. Op de palmtak had hij recht omdat hij als martelaar stierf. Hij was beschermheilige van de armen, maar werd ook aangeroepen door wapensmeden, brandweerlieden, koks en werkers in glasovens en….door mensen met brandwonden. Verder was hij ook regenheilige; tijdens het roosteren zou hij tranen met tuiten hebben gehuild: ‘’Laurentiustranen”.

De overblijfselen van het verdwenen slot.
In het kader van het 200-jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant zijn in 1996 het poortje(tussen kerk en pastorie) en de hekpalen(tussen het voormalige klooster en de kerk) van het verdwenen huis Grimhuysen gerestaureerd. Deze overblijfselen van Grimhuysen dateren vermoedelijk uit begin 17e eeuw en behoren daarmee tot de oudste monumenten van Ulvenhout.
Het uit Bentheimer zandsteen vervaardigde poortje is een mooi voorbeeld van renaissancestijl rond 1600.
De hekpalen zijn eveneens in Bentheimer zandsteen uitgevoerd en zijn opgebouwd uit een basement, een geblokte schacht en een Ionisch kapiteel (een kapiteel is de bekroning van een zuil of pijler, vaak voorzien van beeldhouwwerk). De palen worden bekroond met een in reliëf gehakte leeuwenkop.

Openingstijden St. Laurentiuskerk:  Ma t/m vrijdag van 10 tot 18 uur, zaterdag van 10.00  tot 20.00 en zondag van 9.30 tot 18.00 uur. 

LOCATIE KUNSTENAAR ONTWERP
HOME PROJECTINFO LOCATIES KUNSTENAARS NIEUWS EDUCATIE ROUTE DOWNLOAD CONTACT