8. Ulvenhout - kunstenaar

OLDRICH TICHY (m)

Persoonlijke gegevens

Oldřich Tichý is geboren in Zlín, Tsjechië, 1959
Woont en werkt in Dojetrice, Tsjechië

Opleiding

Na een speciale middelbare school voor toegepaste kunst werkte hij al op jonge leeftijd twee jaar als kunsttherapeut in een psychiatrisch ziekenhuis in Kromeríz. In 1980 gaat hij studeren aan de Academie voor Beeldende Vorming in Praag  bij professor F. Jiroudek.
Hij verlaat de Academie omdat de werkvormen niet overeen kwamen met zijn ideeën over hoe kunst bestudeerd moest worden.
Hij probeert meteen te komen tot een individuele opvatting van zijn werk. Dit resulteert in zijn eerste belangrijke schilderijen, die substantieel contrasteerden met de ideeën van de Academie en van zijn professor: schilderijen met expressieve figuratieve composities in de stijl van Rouault, geïnspireerd op zijn ervaringen in het psychiatrisch ziekenhuis.

Tentoonstellingen (selectie)
groep/solo

Oldřich Tichý behoort tot de belangrijkste kunstenaars in Tsjechië van dit moment. Vele solo- en groepsexposities heeft hij gehad in eigen land en buitenland. Er zijn een aantal monografieën van hem uitgegeven. Zijn werk is opgenomen in tal van museumcollecties, waaronder het
Nationaal Museum in Praag.

1995
Dit is een uitzonderlijk jaar voor het werk van Tichý. Hij produceerde een complete serie van hangende objecten. Het zijn in principe dagelijkse voorwerpen uit het traditionele plattelandsleven, maar zijn door hem verheven tot kunstniveau zonder ze wezenlijk te veranderen. Ze vormen als zodanig een bepaalde wending zijn werk.

2008
‘Ruimte, stilte en sereniteit’, tentoonsttelling in Galerie en Kunstuitleen Dijkstra Waalwijk/Antwerpen (solo)

Aanvullende informatie
    
Oldrich Tichy behoort tot de jongere generatie kunstenaars in Tsjechië, die weliswaar in persoon contacten onderhoudt met zijn collega’s in Praag, waar de tijd verre van stil staat, maar wiens werk door de jaren heen gekenmerkt blijft door de nimmer aflatende fascinatie voor de omgeving waar hij woont.

Het dorp Dojetrice ligt temidden van uitgestrekte wouden op een kleine 100 kilometer van Praag. Uit de weidsheid van dat landschap, de stilte, de weinige huizen die er zijn, ontleent Tichy veelal de inspiratie voor zijn schilderijen. Uit het landschap wordt alles wat in Tichy’s ogen overbodig is weggefilterd en hetgeen overblijft geabstraheerd tot een of enkele symbolen -een stuk stam, een balkverbinding, de punt van een dak- die met zorg worden geschilderd en in een meestal lege ruimte suggererende context worden geplaatst.

De werken bevatten alle elementen die ook vandaag nog de grondslagen zijn voor zijn composities, de natuur explorerend in heel zijn breedte met een symbolische geometrische poëzie verweven in een existentiële lading.

Zijn benadering van een binnen- en buitenrealiteit resulteert in schilderijen met krachtige details en symbolen van de visuele wereld.

Enkele van de vormen en symbolen die we bij Tichý tegenkomen zijn:

driehoek        
- heilige drievuldigheid

opwaartse driehoek              
- fallus, creativiteit, mannelijkheid, vuur (alchemie)

neerwaartse driehoek            
- vrouwelijkheid, baarmoeder, vruchtbaarheid van de Aarde, water, (alchemie)

kruis           
- vier windrichtingen, de vier elementen (vuur, aarde, lucht, water) Christelijk: geloof, deugd, lijden van Christus

golf
- veranderlijkheid, illusie, futuliteit

water           
- oorsprong en graf van alles in het universum; symbool van geboorte, baarmoeder, het vrouwelijke principe

Persoonlijk woord van de kunstenaar:

Statement
Het werk van Tichy vertelt ook over de plaats die de kunstenaar zelf inneemt in zijn existentiële beleving van de wereld in zijn ondoorgrondelijkheid, zijn voortduring, zijn onveranderlijkheid en in de dynamiek van de fenomenen van leven en kunst, kosmos en ritme van de natuur.
De verpersoonlijking van de objectieve aspecten van het leven verleent een grotere betekenis aan de dualiteit van de opvatting van de gekozen motieven, vooral in de schilderijen van de laatste jaren. Het thema van de dualiteit van de innerlijke (spirituele) en uiterlijke (materiële) wereld wordt gevangen in een opvallende organische eenheid met al z’n vroegere werk. Duidelijk mag zijn dat schilderen voor Tichý een cruciaal middel is tot essentieel communiceren. Met zijn intense visie op het thema, toont hij wat een vluchtige blik niet kan onthullen, maar wat toch bestaat als iets belangrijks: de spirituele substantie van onze levens, het fundamenteel geïntegreerde element van het menselijk bestaan.
LOCATIE KUNSTENAAR ONTWERP
HOME PROJECTINFO LOCATIES KUNSTENAARS NIEUWS EDUCATIE ROUTE DOWNLOAD CONTACT