1. TETERINGEN                                                                                                  volgende locatie

St. Willibrorduskerk.
Tussen 1505 en 1510 stond in Teteringen op het dorpsplein reeds een kapel die was toegewijd aan Onze Lieve Vrouw. Na door brand te zijn verwoest, werd deze O.L. Vrouwekapel in 1632 herbouwd tot parochiekerk. De parochiekerk moest na 1648 (einde Tachtigjarige Oorlog) worden overgedragen aan de protestanten. De katholieken weken uit naar een schuurkerk (een schuilkerk), die in 1688 recht tegenover het raadhuis gebouwd werd. In 1757 wordt Willibrord als patroonheilige van deze schuurkerk genoemd.
In 1809 kwam de middeleeuwse parochiekerk weer in katholieke handen. Men brak deze middeleeuwse kerk af en bouwde in 1820 een nieuw kerkgebouw met vijf traveeën. (een travee is een gewelfvlak tussen twee bogen). De oude schuurkerk werd in dezelfde periode afgebroken. Op 26 september 1926 werd de huidige Willibrorduskerk ingewijd, gebouwd naar een ontwerp van architect J.H.H. van Groenendael.
 
St. Willibrord.
Willibrord was een Engelse priester, die vanuit Ierland in het jaar 690 voet aan wal zette in Katwijk. Hij ging als missionaris onder de Friezen werken en was zo succesvol, dat hij de bijnaam ‘’de apostel der Friezen’’ kreeg. In 695 werd hij de eerste bisschop van Utrecht. Hij stierf in 739 in het door hem gestichte benedictijnenklooster te Echternach in Luxemburg.
Na zijn dood werd Willibrord heilig verklaard en op afbeeldingen is hij te herkennen aan de volgende attributen: een miniatuurkerk (meestal de Dom van Utrecht), een wijnvat (wegens een wonderbaarlijke vermenigvuldiging bij uitdeling aan de armen) en een staf (die waterbronnen deed ontspringen).
In 1710 verkreeg de parochie van Teteringen een relikwie van de heilige Willibrord. Deze relikwie had grote waarde voor de kerk, want het betekende dat de gelovigen een overblijfsel van de heilige in hun midden hadden, waaraan grote krachten werden toegeschreven. De zegen van St. Willibrord speelde dus een belangrijke rol in het leven van de bewoners van Teteringen. Dat blijkt uit twee, inmiddels verdwenen tradities: de Kindjeskermis en de Zegening van landbouwwerktuigen.

Kindjeskermis.
Elk jaar kwamen moeders met hun kleine kinderen op de tweede zondag na Pasen naar de St. Willibrorduskerk. Daar ontvingen ze van de pastoor de zegen van St. Willibrordus.
Het was erg populair en in 1930 hingen er nog overal raambiljetten in het dorp, die opriepen om naar de kerk te komen. Er stond onder meer op: ‘’Wie ooit ondervond wat die zegening biedt, vergeet Kindjeskermis van Teteringen niet!'.’ Maar na 1950 kwamen er steeds minder moeders met hun kinderen naar ‘’Kindjeskermis’’ en zo werd het……verleden tijd.

Zegening van landbouwwerktuigen.
Behalve Kindjeskermis had Teteringen nog een speciale gebeurtenis rond St. Willibrord. Want op de eerste zondag in november konden de boeren naar de kerk komen om hun werktuigen te laten zegenen met de St. Willibrordeszegen. En de pastoor verklaarde de speciale zegening door aan te geven, dat wanneer auto’s gezegend werden, hetzelfde ook moest gelden voor de (gevaarlijke) werktuigen van de boerenbevolking. Tot na de Tweede Wereldoorlog werd aan de bedevaart deelgenomen, maar in de jaren zestig van de vorige eeuw verdween ook deze traditie uit Teteringen.

LOCATIE KUNSTENAAR ONTWERP
HOME PROJECTINFO LOCATIES KUNSTENAARS NIEUWS EDUCATIE ROUTE DOWNLOAD CONTACT