5. RIEL                                                                                                        volgende locatie

St. Antoniuskerk
De parochiekerk van Riel is in 1897 ingewijd. De architect van dit neogotische kerkgebouw is P. van Genk. De kerk is in 1932 uitgebreid met een extra zijbeuk en een vernieuwd priesterkoor.

Het Heilig Hartbeeld van Riel.
Vooral in de periode 1850-1950 was de Heilig Hartverering zeer belangrijk. Het gaat om het gedenken van de grote liefde die Jezus voor de mensheid voelt. Aan de basis van deze speciale vorm van verering stonden onder meer de verschijningen van Jezus met een brandend hart aan de 17e eeuwse Franse non Margaretha Maria Alacoque. Na haar zaligverklaring op 24 april 1864 werd de verering van het Heilig Hart een religieuze trend. Zo verrees in Parijs de beroemde Sacré Coeur en in Brussel de enorme Heilig Hartbasiliek.

De verdwenen processie.
In Riel schonken de parochianen hun pastoor een Heilig Hartbeeld. Zo’n Heilig Hartbeeld gaf status aan het dorp en men wilde niet achterblijven, want de omliggende dorpen Hilvarenbeek, Goirle en Alphen hadden reeds rond 1921 hun Heilig Hartbeelden ingewijd. En zo werd op de 1e Pinksterdag in 1927 het Heilig Hartbeeld ingezegend en in de jaren die volgden vormde het beeld de afsluiting van de Heilig Hartprocessie, die elk jaar in de maand juni plaatsvond.
Aan de processie deed de gehele bevolking van Riel mee. De processie vertrok uit de St. Antoniuskerk en verplaatste zich door een groot deel van het dorp. Achter de ramen van de huizen werden Heilig Hartbeelden geplaatst. De fanfare ging voorop, gevolgd door de verklede schoolkinderen en de bruidjes (meisjes in bruidsjurken). Daarna volgden de pastoor, die onder een baldakijn liep met de monstrans in zijn handen. De misdienaars liepen er eerbiedig voor en bewierookten de monstrans met daarin de heilige hostie. Een groep zusters sloot de stoet af. De processie eindigde bij het Heilig Hartbeeld. De bruidjes stonden links en rechts van het beeld. De Rielse bevolking had zich op de weg verzameld en de schooljeugd stond tegen het hekwerk rond het beeld. De pastoor schreed eerbiedig met de monstrans in zijn handen tot voor het Heilig Hartbeeld (De monstrans is een houder, meestal van metaal, waarin de hostie wordt getoond.). De zegen werd gegeven en men zong als afsluiting tezamen met de fanfare het lied:"Aan U o Koning ter ere". De processie is in de loop van de jaren verdwenen uit het straatbeeld van Riel, maar gelukkig nog niet uit de herinnering van veel bewoners.LOCATIE KUNSTENAAR ONTWERP
HOME PROJECTINFO LOCATIES KUNSTENAARS NIEUWS EDUCATIE ROUTE DOWNLOAD CONTACT