2. MOLENSCHOT                                                                                                 volgende locatie

St. Annakapel.
De St. Annakapel dateert uit het begin van de 16e eeuw. De oudste vermelding van de kapel is van 1549. Toen werd in het register van de rentmeester van de Prins van Oranje vermeld dat bewoners de grond kochten waarop de kapel stond. In de loop der eeuwen is de St. Annakapel ernstig beschadigd geweest en lang in bouwvallige toestand blijven staan. In 1842 vond er een ingrijpende renovatie plaats. De kapel heeft een driezijdige koorsluiting met een klokkentorentje op de voorgevel. Jaarlijks vindt omstreeks 26 juli de St. Annaverering plaats. Het eerste teken van de Annaverering in Molenschot dateert van 1844, toen de pastoor van Gilze de herstelde kapel van Molenschot inzegende en toewijdde aan de heilige Anna

‘Naar Sint Anneke voor een manneke...’
St. Anna is patrones van de parochiekerk en kapel in Molenschot. Elk jaar wordt haar naamdag gevierd met o.a. een gezellige markt en kermis in het dorp. De oude spreuk “met Sint Anneke gaat ieder Anneke om ’n manneke en ieder manneke om ’n Anneke” gaat dan nog steeds op. Want ‘’St. Anneke” (Anna) was pas op zeer hoge leeftijd moeder geworden van Maria. Daarom is zij de voorspraak geworden voor onvruchtbare en zwangere vrouwen. En menig vrijgezel roept haar aan om een langverwachte wens in vervulling te laten gaan: namelijk een (nieuwe) geliefde te vinden. En…… dat zou maar zo kunnen gebeuren op de kermis in Molenschot!

St. Anna.

Deze Anna wordt genoemd in een geschrift uit de tweede eeuw na Christus, het proto-evangelie van Jacobus. Dit evangelie wordt door de kerk niet officieel erkend en is daarom ook niet in de bijbel opgenomen. Anna, de echtgenote van Joachim, wordt daarin als de moeder van Maria betiteld. Historische details zijn er echter over haar niet bekend. Omdat zij haar kind Maria pas op latere leeftijd zou hebben gekregen, werd zij patrones van onvruchtbare en zwangere vrouwen. Zij wordt in Bretagne door de schippers als patroonheilige aangeroepen. Anna komt van de joodse naam Hanna, hetgeen ontferming betekent. Vele beroepen, vooral in Vlaanderen, kozen haar als patrones: mijnwerkers, meubelmakers, houtdraaiers, kleermakers en borduursters.

Openingstijden St. Annakapel: dagelijks van 10-19 uur


LOCATIE KUNSTENAAR ONTWERP
HOME PROJECTINFO LOCATIES KUNSTENAARS NIEUWS EDUCATIE ROUTE DOWNLOAD CONTACT