9. GINNEKEN                                                                                                     volgende locatie

De Duivelsbrug.
In het jaar 1611 wordt de eerste brug over de Mark gebouwd. Deze brug krijgt rond het jaar 1760 de naam ‘Duivelsbrug’, maar namen als de ‘Ginnekenbrug’ en ‘de Brug’ bleven nog lange tijd in gebruik. Tot aan het jaar 1880 werd de houten brug diverse malen herbouwd en rond die tijd werd ook de legende van de Duivelsbrug opgeschreven. In 1884 is een ijzeren overspanning gerealiseerd, op stenen hoofden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is deze fraaie brug volledig vernield.

De getemde Mark.
De brug overspant de Mark. Deze rivier zorgde in verleden voor veel overlast, doordat bij veel watertoevoer de rivier het water niet kon verwerken. Dat zorgde ervoor dat in de winter van 1960/61 nog een groot deel van Ginneken onder water kwam te staan. Daarna kanaliseerde men de rivier, maar in de jaren negentig veranderden de inzichten op het gebied van natuurbehoud en waterhuishouding. De Mark werd aangewezen als natuurontwikkelingsgebied en nu meandert de rivier weer als vanouds door het Brabantse landschap. Er zijn weer steile oevers, verdwenen plantensoorten zijn terug en de ijsvogels en oeverzwaluwen kunnen volop profiteren van hun nieuwe leefomgeving.

De legende van de Duivelsbrug
In het midden van de 19e eeuw werd de volgende legende opgeschreven.
In de buurt van de Duivelsbrug hoorde men, volgens de overlevering, op donkere avonden nog vaak onheilspellend klokgelui. Het werd afgeraden dan bij de brug te vertoeven, want dan was de duivel in de buurt. Het begon allemaal 700 jaar geleden, toen Catharina van Gaveren en Walter van Ulvenhout hopeloos verliefd op elkaar werden. Raso van Gaveren, Heer van Breda en de vader van Catharina, was bepaald niet gecharmeerd van de keuze van zijn dochter. Ten eerste was de familie Van Ulvenhout te arm, bovendien verloor Van Gaveren meestal bij onderlinge toernooien.
Op een dag betrapte men het verliefde paar en Catharina werd opgesloten in een klooster. Na lang speuren ontdekte de jonge Walter van Ulvenhout de verblijfplaats van zijn geliefde. Hij ontvoerde haar en samen spoedden ze zich naar Ginneken om zo snel mogelijk te trouwen.
De tijd drong, want vader Raso was op de hoogte gebracht en achtervolgde het jonge stel. De jonge Walter had van tevoren zijn knechten opdracht gegeven Raso tegen te houden. Wanneer echter de klokken van de kerk zouden luiden, moesten twee knechten zich naar de kerk begeven, want het paar had uiteraard getuigen nodig bij de inzegening.
Walter en Catharina betraden de kerk en de dienstdoende priester werd gedwongen het huwelijk in te zegenen. Maar eerst luidde Walter de klokken ten teken dat de twee knechten konden komen. Toen sloeg het noodlot toe, want de nieuwe klok van de toren was nog niet ingezegend en ‘’de duivel huisde er nog in’’. Toen Walter aan de touwen trok en de eerste slagen van de klok klonken, stortte het kerkgebouw in en de geliefden stierven onder het puin. De duivel overzag het drama en overmand door onbehagen over het gebeuren nam hij de klok op zijn rug. Hij stortte zich in de rivier de Mark ter hoogte van de huidige Duivelsbrug. Het blijft dus oppassen, als men vaag de klokken hoort luiden bij de Duivelsbrug.

Hervormde Laurentius Kerk Ginneken


LOCATIE KUNSTENAAR ONTWERP
HOME PROJECTINFO LOCATIES KUNSTENAARS NIEUWS EDUCATIE ROUTE DOWNLOAD CONTACT