Naar educatie spel
Educatie


‘’FIETS’’ ALLE BESTEMMINGEN OP DE COMPUTER EN
DOE ZO MEE AAN ONS SPEL EN DE WEDSTRIJD. KLIK HIER !


Het educatieve programma geeft leerlingen de kans om met behulp van moderne media, kennis te verkrijgen van het cultureel erfgoed in hun directe omgeving en daarnaast zich te verdiepen in de mogelijkheden die de moderne kunst biedt om deze plekken te accentueren.

Dit project biedt scholen de mogelijkheid om middels interactieve deelname de kinderen en jongeren te stimuleren om groepsgewijs of individueel mee te doen. Want voor het onderwijs bieden we de gelegenheid om een virtuele fietstocht op de website van “De Bestemming” te maken langs de diverse locaties. Bij elke locatie wordt een tekst aangeboden met informatie over het cultureel erfgoed en de deelnemende kunstenaar. Daarna moeten de leerlingen een aantal vragen beantwoorden. Als de vragen goed zijn beantwoord, kunnen de leerlingen verder ''fietsen'' naar een andere locatie. De leerlingen verkrijgen zo op speelse wijze kennis van een aantal kernbegrippen uit de Brabantse cultuurgeschiedenis en worden geconfronteerd met vragen over uitgangspunten, werkwijzen en werkstukken van de deelnemende kunstenaars.

Op de website wordt verder een wedstrijd uitgeschreven en doorverwezen naar Hyves. De deelnemende leerling wordt uitgenodigd om zelf een ‘kunstwerk’ bij een bepaalde locatie te verzinnen: een mooi verhaal over een hedendaagse heilige of held, een gedicht over een geheime liefde, een fotoreportage van een kerkhof, een (animatie)film over een nieuwe processie, een bloedstollende legende, etc.
De resultaten kunnen door de leerlingen op de Hyves-pagina van ‘’De Bestemming’’ achtergelaten worden. Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn. De winnaars krijgen een prijs en zullen een aantal maanden ''tentoongesteld'' worden op Hyves en op de website van ‘’De Bestemming’’.

Het project wordt in deze vorm op verschillende niveaus aangeboden aan:
-de bovenbouw van het primair onderwijs
-de onderbouw van het voortgezet onderwijs
Het project biedt de docenten de mogelijkheid om met leerlingen zowel individueel als groepsgewijs te participeren; de virtuele route kan klassikaal behandeld worden, maar kan ook als leerstof fungeren voor individuele leerlingen.
In het onderwijs kan het project in diverse vakgebieden gebruikt worden, zoals: wereldoriëntatie (cultureel erfgoed, moderne kunst), beeldende vakken (kennis cultureel erfgoed/moderne kunst  + verwerkingsmogelijkheden: animatiefilm, fotografie, etc.), nederlands (nieuwe verhalen, gedichten), geschiedenis (Brabants heden en verleden: schuilkerken, moskeeën, natuurgebieden) en aardrijkskunde (verkenning van een regio).

HOME PROJECTINFO LOCATIES KUNSTENAARS NIEUWS EDUCATIE ROUTE DOWNLOAD CONTACT