10. BREDA

De Grote Kerk.
Reeds in 1269 stond er een stenen kerk in Breda. In 1410 werd deze kerk vervangen door de huidige kerk. Allereerst werd, zoals gebruikelijk, het koor gebouwd. Daarna ontstond het schip met de zijbeuken en het transept (het dwarsschip). In 1457 stortte de oude toren in, waarna men in de periode van 1468 tot 1509 de huidige toren oprichtte. In de loop der jaren werden kapellen gebouwd in het schip en het koor, waarvan de Niervaertkapel (zie onder) en de Prinsenkapel de belangrijkste zijn. De kerk wisselde tijdens de 80-jarige oorlog een paar keer van eigenaar, maar werd in 1637 definitief protestants.

De Wonderhostie van Niervaert.
Het verhaal gaat dat rond 1300 een zekere Jan Batoen aan het turf steken was op een veld bij Niervaert (het huidige Zundert). Tijdens de werkzaamheden ontdekt hij een gave hostie. Hevig verrast riep hij twee vrouwen bij zich, die in de nabijheid ook aan het werk waren. Gedrieën knielden zij neer en Jan nam de hostie in zijn handen, maar deze ging heftig bloeden bij zijn aanraking. Ontsteld legde Jan de hostie weer terug en riep de pastoor erbij, die onmiddellijk de kracht van de hostie onderkende. De hostie werd meegenomen naar de kerk en vrijwel meteen waren er de eerste wonderbaarlijke gebedsgenezingen. De bisschop van Luik (waar Nievaert onder viel) was niet meteen overtuigd, hij stuurde nog een afgezant. Deze rechtsgeleerde, Macharius geheten, hoorde de getuigen, maar was daarmee niet tevreden. Als ultieme test stak hij vier maal met een priem in de hostie, bij de vijfde keer begon de hostie uit de vijf ‘’wonden’’ te bloeden.
Met stille trom vertrok de afgezant, de wonderhostie van Niervaert had haar mysterie getoond!

Niervaertkapel en de verdwenen hostie.
In 1449 werd de hostie naar de Onze Lieve Vrouwekerk van Breda overgebracht, omdat Niervaert meer en meer door het oprukkende water in de verdrukking kwam. Men plaatste de hostie op een afzonderlijk altaar in het koor van de kerk. Later werd het altaar ommuurd en zo ontstond de Niervaertkapel. Ook in Breda verrichtte de hostie heilzaam werk en van heinde en verre kwamen de gelovigen om hun gebeden te laten verhoren. In 1566 verdween de hostie spoorloos, maar er zijn ook aanwijzingen dat de hostie reeds eerder uit de kerk werd verwijderd.

De zoektocht.
De verdwenen wonderhostie bleef de gemoederen echter bezig houden, omdat er ook een verhaal rondging dat de hostie in 1566 door een kanunnik ergens in de stad zou zijn begraven (een kanunnik is een geestelijke die deel uitmaakt van een zogeheten kapittel). Dat had tot gevolg dat eeuwenlang naar de hostie is gezocht. Men zette zelfs nog in 1948 een helderziende in, die met een wichelroede de tocht van de kanunnik heeft proberen te reconstrueren.
Deze route kan nog steeds worden gelopen.

Een onbekende dode
In de Franciscuskapel aan de noordzijde van de Grote Kerk bevindt zich een uit de 15de eeuw stammend grafmonument van een onbekende man. Het is een sarcofaag met dekplaat, waarop het naakte lichaam ligt op een dodenmat. Over de betekenis van het monument doen veel speculaties de ronde. Vaak is gesuggereerd dat het hier het graf van de bouwmeester van de kerk betreft. Hiervoor ontbreken echter de bewijzen, waardoor deze dode zijn geheim waarschijnlijk nooit prijs zal geven aan de geschiedenis.

Lucia: zuster van Maria, dochter van Charles…….

In de zuidelijke zijbeuk van het koor ligt Lucia de Lasco begraven. Zij stierf toen zij zes maanden oud was. Haar vader was Charles de Lasco, een in Brussel geboren kunstschilder uit Italiaanse ouders. Hij werkte veel voor prins Philips Willem van Oranje. In 1629 beweerde Maria de Lasco, een andere (12-jarige) dochter van Charles de Lasco, volkomen genezen te zijn van haar verlamde benen. Dat gebeurde, volgens haar zeggen, in de grote kerk door een verschijning van de heilige Maria. Het wonder werd op last van de bisschop onderzocht. Na onderzoek werd het afgedaan als een hersenschim en niet erkend. Maria werd beschreven als een buitenzinnig kind. En met haar vader Charles liep het ook niet goed af. In 1639 werd hij aangehouden op verdenking van homofilie. Hij legde een volledige bekentenis af en werd ter dood veroordeeld door wurging.

Openingstijden Grote Kerk Breda: dagelijks van 10-17 uur

LOCATIE KUNSTENAAR ONTWERP
HOME PROJECTINFO LOCATIES KUNSTENAARS NIEUWS EDUCATIE ROUTE DOWNLOAD CONTACT