3. BAVEL                                                                                                       volgende locatie

Heilige Maria Hemelvaartkerk
Na 1648 werd de parochiekerk door de protestanten in bezit genomen, waarna de Bavelse katholieken voortaan uitweken naar het nabijgelegen huis IJpelaar, waar zij in 1743 een schuurkerk bouwden. In 1809 werd de kerk van Bavel teruggegeven aan de katholieken, waarbij Maria de patroonheilige werd. Ondanks restauratie en de goede staat waarin de kerk nog omstreeks het midden van de 19e eeuw verkeerde, werd het middeleeuwse gebouw in 1888 toch afgebroken en vervangen door de huidige neogotische kerk.

Brigida: de ‘vergeten’ heilige van Bavel.
Bij de sloop van de oude kerk in 1888 werd de torenklok uit de kerktoren gespaard. Deze klok hangt nu nog in het huidige kerkgebouw. Op deze oude torenklok staat geschreven: 'Anno 1463 Johan et Wilhelmus Hoernken me fecerunt; Brigyda vocor'. Deze middeleeuwse klok droeg dus de naam St. Brigida, waardoor men aanneemt dat niet Maria, maar Brigida in de middeleeuwen de beschermheilige was van Bavel.

St. Brigida (Brigitta)
Deze patrones van Ierland (‘the Mary of the Geal’) werd omstreeks 453 geboren. Ze stichtte meerdere kloosters en heeft volgens veel legenden talrijke wonderen verricht. Ze woonde in een hut onder een eik, waar ze een koe tot haar beschikking had. De melk van deze koe schonk ze aan de armen. Ze werd na haar dood heilig verklaard en is patroonheilige geworden van de veeteelt: ze wordt veelal aangeroepen tegen ziekten onder het vee. Daarnaast wordt zij ook wel beschouwd als beschermster van armen, kraamvrouwen en kinderen. Er is nog een zijaltaar in de kerk voor de heilige Brigida en een gebrandschilderd raam. St. Brigida wordt vaak afgebeeld als abdis (hoofd van een klooster) en soms met een koe.

Bedevaart en Brigidalied.
In de vorige eeuw was er nog een heuse bedevaart naar St.Brigida. Veel boeren namen deel aan deze processie en vroegen Brigida de zegen over hun vee. Daarna zongen ze gezamenlijk het Brigidalied en gingen weer huiswaarts, verzekerd van de bescherming over hun vee voor het komende jaar. Maar aan de bedevaart kwam een einde en St. Brigida verdween meer en meer uit het alledaagse leven van Bavel. Ze verdween zelfs uit het gemeentewapen van Bavel, toen dat werd vervangen door een nieuw ontwerp. De afbeelding van een koe, die nog altijd herinnerde aan deze Ierse heilige, kwam niet meer terug.

Middeleeuwse stenen rond het kerkhof.
Na de afbraak van de oude kerk in 1888 werden de middeleeuwse bakstenen gebruikt voor de opbouw van de muurtjes langs het huidige kerkhof. Het dodenhuisje staat precies op de plek, waar ooit de middeleeuwse kerktoren stond.

Openingstijden Kerkhof: altijd open via de zij-ingang (hoofdpoort altijd gesloten). Het kunstwerk bevindt zich in de hoek die het dichtst bij de kerk is gelegen.
Openingstijden Kerk: zaterdag van 16.30 tot 18.30 uur, zondag van 10.30 tot 12.30 uur en
donderdag van 18.45 tot 19.30 uur. Het kunstwerk staat op de grond links achterin de kerk.
De informatie ligt op de tafel.
LOCATIE KUNSTENAAR ONTWERP
HOME PROJECTINFO LOCATIES KUNSTENAARS NIEUWS EDUCATIE ROUTE DOWNLOAD CONTACT